Принципи здоров’я

“Здоров’я це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а не відсутність хвороби або фізичних недоліків” –  ВООЗ.

 Американський вчений, кінезіолог Джорж Гудхарт (1918-2008) запропонував модель під назвою “триада здоров’я”, або “трикутник здоров’я Гудхарта”:

«Триада здоров’я» описує три основні складові здоров’я та пояснює, що будь-яка хвороба пов’язана з однією, двома чи трьома сторонами трикутника.

Таким чином, якщо усі сторони цього трикутника рівні – це означає, що людина здорова. Очевидно, що порушення однієї сторони (первинне порушення) призведе до порушеня другої (вторинне порушення), а потім, можливо, й всього трикутника.

  • Під біохіміею мають на увазі обмін речовин, хімічні реакції, які проходять у тілі. Перш за все, у тілесних рідинах (кров, лімфа, тощо). 
  • На ємоційну сферу людини впливають психологія, релігія, філософія, виховання, соціальні норми й установки. Эмоції (як позитивні, так і негативні) – велика сила. Вони залежать від переконаннь, які людина формує під впливом культури, психології, релігії та сім’ї. 
  • Третій фактор “трикутника здоров’я” – структура, тобто опорно-руховий апарат та усі внутрішні органи. 

З вищесказаного, можна зробити висновок: якщо у людини є проблема, важливо знайти той метод, що зможе максимально швидко і ефективно допомогти системі відновитися, впливаючи в першу чергу на потрібне ребро трикутника.


Також дуже важливо розуміти та пам’ятати, що ж саме впливає на стан вашого здоров’я:

Аналізуючи картинку вище можна прийти до наступних основних висновків:

  • Хороша медицина здатна дати нам не більше 10% реального поліпшення стану нашого здоров’я
  • На 40% факторів, що впливають на здоров’я вкрай складно впливати
  • 50% нашого успіху в сфері здоров’я залежить тільки від нас самих і того, який стиль життя ми собі вибираємо