Публічний договір про надання послуг

ПУБЛІНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання послуг центру здоров’я Solard

Фізична особа-підприємець Оганова Людмила Юріївна, що надалі іменується «Центр здоров’я Solard» або «Виконавець», пропонує послуги необмеженому колу осіб (надалі – «Замовники»), відповідно до умов цього Публічного договору(надалі “Оферта”) про надання послуг розміщенному на офіційному інтернет-сайті Виконавця http://solard.center (надалі “Сайт”). 

Укладення Договору здійснюється шляхом повного та безумовного прийняття Замовником (акцепт) пропозиції Виконавця укласти договір на умовах визначених в даній Оферті. Моментом укладення договору (акцептом) вважається факт заповнення анкети реєстрації та запису на послуги Виконавця, який здійснюється за телефоном та через інтернет або оплата будь-яких он-лайн послуг на Сайті. 
Шляхом здійснення акцепту, Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1.Послуги – це певна дія або сукупність дій, які здійснюються Виконавцем, а також залученими партнерами Замовнику, які надаються Виконавцем на умовах цієї Оферти. 

1.1.1. Індивідуальна послуга – це певна дія або сукупність дій, які здійснюються Виконавцем, а також залученими партнерами з метою консультування, діагностики, відновлення, профілактики або коррекції станів Замовника за умови попереднього запису за телефоном або через мережу інтернет, що проводиться за адресою Виконавця на умовах цієї Оферти.

1.1.2 Вебінар – це онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-семінар, онлайн-курс або онлайн марафон, які проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій, виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного вмісту шляхом надання Замовникам персонального посилання на умовах цієї Оферти.

1.1.3. Групові заняття – це урок, лекція, семінар або курс, що проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису і виражаються у формі передання інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного вмісту за активної участі Замовників на умовах цієї Оферти.

1.1.4. Індивідуальні заняття – це заняття, що проводиться з Замовником в індивідуальній формі на умовах цієї Оферти.

1.1.5. Виїзні заходи – це форма проведення Групових занять.

1.2. Анкета реєстрації – це паперовий або електронний документ, що при заповненні, підписання та передачі його Виконавцю надає Замовнику право на отримання Послуг Виконавця на умовах цієї Оферти.

1.3. Абонемент – це індивідуальний план надання Виконавцем послуг Замовнику. Види Абонементів, порядок дії, їх вартість визначається на сайті http//solard.center.

1.4. Сертифікат – це право на отримання Індивідуальної послуги Виконавця Замовником. Види Сертифікатів, порядок дії, їх вартість визначається на сайті http//solard.center.

1.5. Замовник та/або Замовники (у всіх відмінках) – це фізична особа яка звернулася до Виконавця для отримання Послуг на умовах цієї Оферти, яка надала свої персональні дані,  є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем. Виконавець не перевіряє дієздатність і не несе відповідальності за дії Замовника, які порушують вимоги чинного законодавства.

1.6. Реєстрація Замовника – це надання персональних даних Замовника шляхом заповнення анкети реєстрації за адресою Виконавця, форми на Сайті та/або перехід за посиланням на Сайті з подальшим наданням персональних даних та/або надання персональних даних телефоном або будь-яким месенджером Виконавцю та/або іншим способом на умовах цієї Оферти.

1.7. Особистий кабінет Замовника – це персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Замовнику отримати доступ до Вебінару та/або матеріалів занять, які супроводжують Послуги Виконавця.

1.8. Вимоги до технічного оснащення, програмного забезпечення і якості зв’язку Замовника –
• Встановити останню версію браузерів Google Chrome, FireFox, Safari або Opera. У браузері має стояти остання версія Adobe Flash Player.
• Рекомендована швидкість для комфортної роботи від 2 Mb (при недостатній швидкості можливі затримки звуку і відео при показі ведучим відеороликів, презентацій з великою кількістю графіки, показі робочого столу і роботі з іншими режимами, які вимагають якісного каналу). Перевірити швидкість Вашого Інтернету можна на цій сторінці: http://www.speedtest.net/.
• Якщо Ви виходите в Інтернет з корпоративної мережі, тоді вам необхідно звернутися до вашого системного адміністратора, щоб він відкрив порт 1935, 80, 443.
• Якщо Ви виходите в Вебінар на планшеті, то рекомендуємо виходити з браузера Google Chrome або Puffin Browser.
• Процесор 1,4 ГГц Intel® Pentium® 4 або більш продуктивний (або аналогічний) для Microsoft®Windows® XP або Windows. Процесор 2 ГГц Pentium 4 або більш продуктивний (або аналогічний) для Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 або Windows 8, Windows 10 (32/64- розрядні версії з 32-розрядним веб-оглядачем). 512 Мб ОЗУ (рекомендується 1 Гб) для Windows XP або Windows 7; 1 Гб ОЗУ (рекомендується 2 Гб) для Windows Vista або Windows 8 або Windows 10. Microsoft Internet Explorer 10 або вище (тільки 32-розрядна версія); Mozilla Firefox 3 або вище; Google Chrome.
• Антивіруси або брендмаузери можуть блокувати передачу звуку і відео, і відповідно необхідно додати сайт bizon365.ru у список надійних. Якщо у вас стоять антивіруси, переконайтеся, що не блокується HTTPS з’єднання і порти 443 і 8080.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується оплатити їх у порядку та на умовах, визначених даним Договором.

2.2. Перелік та вартість послуг визначається у відповідності до цін Виконавця, що розміщені на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.

2.3. Місце надання Індивідуальних послуг:

2.3.1.    Місце Виконавця за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 54/56, 1-й поверх, вхід з вулиці.

2.4. Місце надання Вебінарів, Групових заннять:

2.4.1. Вебінари та Групові заннятя надаються засобами мережі інтернет через доступ до Особистого кабінету Замовника або будь-яких соціальних мереж чи месенджерів на вибір Виконавця.

2.5. Місце проведення Індивідуальних заннять та Виїздних заходів вирішується Виконавцем та публікується на Сайті Виконавця. 

2.6. Індивідуальні послуги надаються тільки за попереднім записом Заовника через телефон чи мережу інтернет.

2.7. Виконавець здійснює Первинну ідентифікацію Замовника, а Замовник погоджується на надання інформації, необхідної для Первинної ідентифікації, в тому числі Персональних даних Замовника, та їх обробку при зверненні до Виконавця. З метою контролю якості обслуговування, у випадку звернення по телефону, телефонна розмова з Виконавцем може бути записана.

2.8. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.  ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцем Замовнику Послуг при кожному зверненні.

3.2. Вартість кожної окремої послуги визначається згідно прейскуранту цін Виконавця, що діє на дату оплати послуг та розміщений на Сайті Виконавця чи у місцях провадження діяльності Виконавця.

3.3.  Оплата наданих Індивідуальних послуг здійснюється Замовником у розмірі 100% ціни Договору одним із наступних способів:

  • авансовим (попереднім) платежем (за допомогою онлайн-платежів з використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено на Сайті Виконавця, та відповідно до правил платіжної системи);
  • в день фактичного надання Індивідуальних послуг (шляхом внесення грошових коштів у національній валюті України в касу Виконавця чи за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця), якщо інше не передбачено приватно-правовим договором про надання послуг, укладеним між Сторонами.

3.4. Замовнику може надаватися знижка на вартість послуги, розмір якої визначається у порядку, встановленому Виконавцем.

3.5 Оплата Вебінарів, Групових заннять, Індивідуальних заннять та Виїздних заходів здійснюється Замовником у розмірі 100% ціни послуг авансовим (попереднім) платежем (за допомогою онлайн-платежів з використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено на Сайті Виконавця, та відповідно до правил платіжної системи).

3.6. Послуга (крім Індивідуальної послуги) надається Виконавцем після повної 100% (сто процентної) її оплати Замовником. Така оплата означає ознайомлення та повну згоду Учасника з усіма умовами оферти.

3.7. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на поточний рахунок, відповідно до вибраної Замовником платіжної системи.

3.8. На умовах Оферти, у разі заміни обраної раніше Послуги на більш дорогу Замовник доплачує різницю вартості таких Послуг; якщо сума нової Послуги є дешевшою первинної, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з Виконавцем різниця вартості таких послуг може бути повернута Замовнику.

3.9. Виконавець передбачає можливість продажу подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються всі без винятку умови цієї Оферти як на Замовника.

3.10. Виконавець може проводити ознайомчі Вебінари і Групові заняття для Замовників. На такі ознайомчі Вебінари і Групові заняття поширюються всі умови цієї Оферти.

4.  ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

4.1. До початку надання індивідуальних послуг Виконавець та/або його залученний партнер повідомляє Замовнику перелік, склад та вартість всіх Індивідуальних послуг, надання яких Виконавець вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Замовником перелік та вартість всіх Індивідуальних послуг, які будуть надані Виконавцем.

4.2. Індивідуальні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном та через інтернет. Надання Індивідуальних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Замовників. Дата та час надання кожної Індивідуальної послуги погоджується Виконавцем та Замовником в усній чи письмовій формі.

4.3.  Дату та час надання кожної Індивідуальної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника до настання терміну надання такої послуги.

4.4. Дату та час надання кожної Індивідуальної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:

4.4.1. Якщо стан Замовника перед початком надання Індивідуальної послуги унеможливлює її надання на думку Виконавця.

4.4.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Індивідуальної послуги Виконавцем.

4.4.3. Попередньо узгоджений час початку надання послуги може змінюватися з невеликим очікуванням у зв’язку з різною тривалістю візиту попередніх замовників, який може перевищувати передбачуваний відрізок часу, виділеного на послугу.

4.5. Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.4.2. цього Договору, встановлюється Виконавцем та повідомляється Замовнику.

4.6. У разі запізнення Замовника більше ніж на 5-10 хвилин або якщо Замовник не з’явився в місці надання послуг у дату та час надання послуг Виконавець в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання послуг, про що повідомляє Замовника.

4.7. У випадку, якщо Замовник з′явився на надання послуги до Виконавця із запізненням більш як на 15 хвилин, надання послуги Замовнику Виконавцем здійснюється у найближчий час, який не порушить графік прийому інших Замовників, а якщо це нможливо, то Замовник повинен оплатити 50% вартості цього Договору.

4.8. Приймання-передача наданих Індивідуальних послуг здійснюється шляхом оплати Замовником наданих Індивідуальних послуг, не пізніше як 1 (одна) година після закінчення Індивідуальної послуги. Здійснення оплати Замовником отриманих Індивідуальних послуг означає повне та беззастережне прийняття наданих Індивідуальних послуг Виконавцем та відсутніть будь-яких скарг до їх якості.

4.9. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від оплати Індивідуальної послуги та оплатив її вартість Виконавцю, Індивідуальна послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Замовником.

4.10.  За наявності письмової мотивованої відмови від оплати Замовником Індивідуальної послуги, Виконавець протягом 10 (десяти) робочих днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Замовника про результати розгляду.

4.11. Якщо Замовнику надано Виконавцем декілька Індивідуальних послуг, Виконавець має право виставити одну оплату, в якій зазначається весь перелік наданих Індивідуальних послуг.

4.12. У разі надання мотивованої відмови Замовника від оплати Індивідуальних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

4.13. У разі порушення морально-етичних норм (використання ненормативної лексики, образ Виконавця або партнерів, хамства, погроз тощо) та/або іншої некоректної поведінки Замовника, Виконавець має право на свій розсуд припинити надання послуг такому Виконавцю. 

5. УМОВИ УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ

5.1. Для участі у Вебінарі Замовнику необхідно зареєструватися, оплатити Послугу і виконати інші умови цієї Оферти.

5.2. Після виконання умов цієї Оферти на зазначену під час реєстрації Замовником електронну пошту (далі «e-mail») або номер телефону перед початком трансляції Вебінару надійде повідомлення про можливість участі у Вебінарі, що містить Персональне посилання, що дає доступ до матеріалів або доступ до Особистої сторінки з трансляцією цього Вебінару. У разі надання персонального посилання на запис Вебінару, на Замовника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.

5.3. Для участі у Вебінарі Замовники самостійно забезпечують відповідність характеристик техніки, програмного забезпечення і якості зв’язку Замовниками умовам, передбаченим у п. 1.8 Оферти і несуть відповідальність за негативні наслідки недотримання таких вимог.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника у Вебінарі, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця, у тому числі через невиконання Замовником пункту 5.3 Оферти, але не обмежуючись цим.

5.5. Виконавець має право у будь-який час в односторонньому порядку, без попереднього узгодження з Замовником визначати дату, час, лектора, інструктора, міняти (переносити), повідомивши Замовнику шляхом опублікування відповідного оголошення на сайті Виконавця та/або в Особистому кабінеті учасника не менш ніж за 3 (три) години до початку Вебінару.

5.6. Виконавець має право не допустити до участі у Вебінарі Замовників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.

5.7. Виконавець залишає за собою право надавати Замовникам Вебінару посилання на запис проведеного Вебінару (за умови наявності) та/або додаткові матеріали, надавати підтримку після Вебінару.

5.8. У разі пропуску Замовником Вебінару, у тому числі з причин, незалежних від Виконавця, Заамовник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься у Вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги Виконавця вважаються наданими належним чином. У разі наявності запису Вебінару Виконавець може надавати такому Замовнику запис проведеного Вебінару та/або додаткові матеріали в Особистому кабінеті Замовника або іншим способом на розсуд Виконавця.

5.9. За порушення морально-етичних норм (використання ненормативної лексики, образ лектора, партнерів або учасників, хамства, погроз тощо) та/або поширення інформації рекламного чи іншого характеру, іншу некоректну поведінку Замовника, що заважає проведенню Вебінару, Виконавець має право на свій розсуд обмежити доступ такому Замовнику до написання повідомлень під час Вебінару та/або участі у Вебінарі.

5.10. Під час проведення Вебінару Замовники мають право за наявності технічних можливостей задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту Вебінару, якщо особа, що проводить його, не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Виконавцем щодо всього Вебінару або певного часу його проведення.

5.11. Замовник Вебінару зобов’язаний узгодити зі своїм лікуючим лікарем рівень дозволеного фізичного навантаження та отримати консультацію щодо можливості/неможливості вивчення і застосування до себе оздоровчих практик та/або вправ з урахуванням стану здоров’я (наявності хронічних або гострих захворювань).

5.12. Виконавець не несе відповідальності за невиконання Замовником вимог п. 5.11 цієї Оферти.

6. УМОВИ УЧАСТІ У ГРУПОВИХ ЗАНЯТТЯХ

6.1. Для участі у Групових заняттях Замовнику необхідно зареєструватися, оплатити Послугу і виконати всі умови цієї Оферти.

6.2. Заповнення Анкети перед проведенням Групових занять і передання її Виконавецю є однією з обов’язкових умов допуску Замовника до участі.

6.3. Замовник Групових занять зобов’язаний узгодити зі своїм лікуючим лікарем рівень дозволеного фізичного навантаження та отримати консультацію щодо можливості/неможливості вивчення і застосування до себе оздоровчих практик з урахуванням стану здоров’я (наявності хронічних або гострих захворювань ).

6.4. Виконавець не несе відповідальності за невиконання Замовником вимог п. 6.3 Оферти.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в Групових заняттях, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

6.6. Виконавець у будь-який час, в односторонньому порядку, без попереднього узгодження з Учасником має право:
– визначати дату, час, місце, тривалість, тему групового заняття і лекторів;
– змінити тему, переносити дату, час, місце проведення групового заняття або скасувати його, при цьому повідомивши Замовнику, шляхом публікації відповідного оголошення на сайті Виконавця та/або в Особистому кабінеті Замовника.

6.7. Виконавець має право не допускати до участі в Групових заняттях Замовника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.

6.8. У разі пропуску Замовником групового заняття без попередження Виконавця за 24 години до початку Группового заняття, у тому числі з причин, незалежних від Виконавця, Замовник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься в Груповому занятті, в іншій формі. При цьому послуги Виконавця вважаються наданими належним чином. Виконавець залишає за собою право надати такому Замовнику запис проведеного групового заняття (за умови наявності) та/або додаткові матеріали. На свій розсуд Виконавець має право запропонувати такому Замовнику участь в аналогічному наступному Груповому занятті або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.

6.9. За порушення морально-етичних норм (використання ненормативної лексики, образ лектора, партнерів або учасників, хамства, погроз тощо) та/або поширення інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Замовника, яка заважає проведенню групового заняття або заважає іншим Замовникам, Виконавець має право на свій розсуд припинити надання послуг такому Замовнику. При цьому вартість групового заняття, в ході якого надання послуг було припинено, Замовнику не відшкодовується.

6.10. Під час проведення групового заняття Замовники мають право задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту групового заняття, якщо особа, що проводить його, не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися Виконавцем до всього Групового заняття або його частини.

6.11. Виконавець залишає за собою право надавати Замовником групового заняття запис проведеного заняття (за умови наявності) та/або додаткові матеріали в Особистому кабінеті Замовника, здійснювати підтримку на умовах Абонемента Замовника.

6.12. Для виїзних Групових занять на Сайті Виконавця публікуються особливі умови участі, обов’язкові для виконання Замовниками.

7. ПРАВИЛА УЧАСТІ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ЗАНЯТТІ

7.1. Для участі в Індивідуальному занятті Замовнику необхідно зареєструватися, оплатити послугу і виконати всі умови цієї Оферти.

7.2. Заповнення Анкети перед Індивідуальним заняттям і передача її Виконавцю є одним з обов’язкових умов допуску Замовника до участі в Індивідуальному занятті.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в Індивідуальному занятті, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку, з обов’язковим повідомленням не менше, ніж за 3 (три) години до початку Індивідуального заняття, а також в будь-який час, в разі настання форс-мажорних обставин міняти (переносити) Індивідуальне заняття, повідомивши Замовнику про це шляхом публікації відповідного оголошення на сайті Виконавця та/або в Особистому кабінеті Замовника. Нова дата і час Індивідуального заняття узгоджується Виконавцем з Замовником додатково.

7.5. Виконавець погоджує з Замовником тему, дату та час Індивідуального заняття, а також можливість їх перенесення в разі попередження Замовником про неможливість бути присутнім на узгоджену з Виконавцем дату і час. Такого роду попередження має бути відправлено Замовником на e-mail welcome@solard.center не менше, ніж за 12 годин до початку Індивідуального заняття

7.6. У разі систематичного пропуску (двічі і більше разів) циклу Індивідуальних занять без попереднього (не пізніше, ніж за 12 годин) повідомлення Замовником про неможливість бути присутнім на узгоджену з Виконавцем дату і час, з причин, незалежних від Виконавця, Виконавець залишає за собою право надати такому Замовнику додаткові матеріали (за наявності) і на свій розсуд запропонувати замінити вид послуги на умовах цієї Оферти. При цьому послуги Виконавця вважаються наданими належним чином.

7.7. Виконавець має право не допускати до участі в Індивідуальному занятті Замовника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.

7.8. У разі порушення морально-етичних норм (використання ненормативної лексики, образ лектора, партнерів або учасників, хамства, погроз тощо) та/або іншої некоректної поведінки Замовника, Виконавець має право на свій розсуд припинити надання послуг такому Виконавцю. При цьому вартість не проведених занять Замовнику не відшкодовується.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

8.1. Виконавець має право:

8.1.1. Відмовити Замовнику у наданні Послуг на умовах цієї Оферти.

8.1.2. Проводити фото- і відеофіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані при фото- і відеофіксації матеріали на свій розсуд.
Прийнявши акцепт публічної оферти, Замовник автоматично дає свою безумовну згоду Виконавцю на безоплатне використання фото- і відеоматеріалів зі своєю участю без отримання додаткового дозволу.

8.1.3. Розробляти і надавати різні пакети (комплекси) Послуг Замовникам на свій розсуд і без узгодження з будь-ким, обираючи самостійно їх тему, програму, тривалість, дату, час і місце проведення. В односторонньому порядку змінювати (переносити), скасовувати, визначати кількість і склад виступаючих лекторів під час надання Послуги на умовах цієї Оферти.

8.1.4. На підставі отриманого від Замовника контактного e-mail та телефоного номеру здійснювати масову розсилку інформаційних/рекламних повідомлень без додаткової згоди Замовника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця. При цьому в таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.

8.1.5. Залучати до надання Послуг або їх окремих частин партнерів, які поділяють принципи і методи Виконавця.

8.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни в умови цієї Оферти, у тому числі, але не обмежуючись цим, змінювати правила оплати за надання Послуг, вносити зміни в порядок надання Послуг шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті, при цьому ціни і умови надання сплачених Замовником послуг, не змінюються.

8.2. Обов’язки Виконавця:

8.2.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.

8.2.2. Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані), надані Замовником на виконання умов цієї Оферти, відповідно до чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних.

8.2.3. Надавати консультаційну підтримку Замовнику з послуг Виконавця та умов їх отримання згідно з положеннями цієї Оферти.

8.2.4. У повному обсязі повернути кошти Учаснику виключно в разі повного скасування Виконавцем оплаченої Учасником Послуги.

8.2.5. Після виконання послуг, на вимогу Замовника, протягом 3 (трьох) робочих днів надати Замовнику Акт виконаних робіт. У разі, якщо Замовник не вимагає Акт виконаних робіт протягом 5 (п’яти) календарних днів після закінчення надання Послуги (останнього оплаченого Замоником Вебінару, групового/Індивідуального заняття) або не підписує його після надання протягом 5 (п’яти) календарних днів, і при цьому Виконавець не отримує мотивовану відмову від прийняття Послуг (підписання Акта) в цей же термін, то Акт виконаних робіт вважається підписаним, а виконані Послуги надані належним чином і в повному обсязі без будь-яких зауважень і претензій з боку Замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Акта виконаних робіт.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА. ЗАБОРОНИ ДЛЯ ЗАМОВНИКА 

9.1. Замовник має право:

9.1.1. Звертатися до Виконавця для отримання інформації про Послуги Виконавця, умови їх надання та умови цієї Оферти за телефонами, вказаними на Сайті та/або через форми зворотного зв’язку (в тому числі через соціальні мережі) та/або поштою за адресою: welcome@solard.center або іншим повідомленням з 10.00 до 18.00 (за київським часом), крім суботи, неділі та святкових днів відповідно до графіка роботи Виконавця.

9.1.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цієї Оферти.

9.1.3. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати, а у випадку Індивідуальної послуги до моменту початку її надання Виконавцем або залученими партнерами.

9.1.4. На умовах Оферти, перенести отримання повністю оплаченої Послуги на наступну найближчу заплановану Виконавцем дату її надання або узгодити з Виконавцем можливість заміни Послуги за умови попередження Виконавця за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення може відбутися тільки один раз (крім Індивідуальної послуги).

9.1.5. Своєчасно отримувати інформацію від Виконавця.

9.1.6. Вимагати заміну залученного партнера Виконавця.

9.2. Обов’язки Замовника:

9.2.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами.

9.2.2. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги;

9.2.3. Виконувати умови цієї Оферти.

9.2.4. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.

9.2.5. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій Виконавця чи залучених партнерів, в тому числі Плану відновлення підчас отримання Індивідуальної послуги.

9.2.6 Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про свій стан, які необхідні Виконавцю для надання Індивідуальних послуг.

9.2.7 У разі порушення або неможливості дотримання Замовником Плану відновлення, якщо такий надавався Замовнику, повідомити про це Виконавця.

9.3. Замовнику заборонено, якщо не передбачено конкретною Послугою або Абонементом:

9.3.1. Поширювати відео-, аудіозапис Послуги будь-яким способом.

9.3.2. Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови.

9.3.3. У комерційних цілях використовувати отриману від Виконавця інформацію шляхом перекладу або поширення знань і основ без попереднього письмового узгодження з Виконавцем.

9.3.4. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (але не обмежуючись цим) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього письмового узгодження з Виконавцем.

9.3.5. Організовувати і проводити власні заходи або заняття на базі Послуг Виконавця.

9.3.6. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов цієї Оферти.

9.3.7. Передавати та/або надавати доступ до Вебінару будь-яким третім особам, за винятком умов цієї Оферти.

9.3.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, партнерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права.

9.3.9. Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення або порушують права і законні інтереси Виконавця, інших Замовників та/або третіх осіб.

10. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

10.1. Після оформлення замовлення та оплати, Замовник отримує право відмовитися від послуг і отримати відшкодування коштів. Замовник має право відмовитися від оплачених послуг, повідомивши Виконавця про це у встановлені терміни.

10.2. Замовник має право відмовитися від участі у Вебінарах, Групових заняттях та Індивідуальних заняттях (доступ до записів і іншому платному контенту) протягом десяти (10) календарних днів з моменту оплати, але не пізніше часу початку надання оплаченної Послуги.

10.3. Якщо Замовник звернувся за поверненням в установлений термін, Виконавець зобов’язується повернути платежі, отримані від Замовника в якості оплати Послуги. Для отримання повернення коштів Замовник зв’язується з Виконавцес для оформлення запиту на повернення коштів в установленому порядку.

10.4. Для відмови від послуг та оформлення повернення Замовник повинен написати за адресою welcome@solard.center, Виконавець підтвердить отримання запиту на повернення email-повідомленням на адресу, вказану при оформленні Послуги. Якщо ж Замовник не отримає письмового підтвердження протягом 24 годин з моменту відправлення листа, необхідно звернутися до Виконавця за телефоном, вказаним на Сайті.

10.5. Якщо Замовник оформив запит на повернення в зазначений термін, Виконавець поверне кошти протягом чотирнадцяти (14) днів з дня отримання запиту.

10.6. Виконавець втримає з суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.

10.7. Якщо Замовник не користувався Послугами (не взяв участь у заході, не подивився доступні заняття) не з вини Виконавця або відмовився від користування Послугами з порушенням термінів та встановленого порядку, Виконавець не відшкодовує Замовнику вартість таких Послуг.

10.8. У разі, якщо Послуги були надані в повному обсязі до закінчення терміну відмови (наприклад: Замовник вже отримав доступ до всіх уроків і матеріалами) і / або до моменту отримання запиту на повернення, повернення грошових коштів не здійснюється.

10.9. У разі отримання запиту на повернення (відмови від послуг) з порушенням встановлених термінів відмови, повернення грошових коштів не здійснюється.

10.10. Повернення коштів за Індивідуальні послуги не здійснюється, Замовник має право не оплачувати неякісно надані Індивідуальні послуги Виконавцем. 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ І УЧАСНИКА. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Виконавець не дає Замовнику гарантій щодо послуг, що надаються, включаючи (але не обмежуючись цим): безперебійність, своєчасність, безпеку, безпомилковість, точну відповідність рішенням конкретних задач і умов Замовника.

11.2. Замовник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не обмежуючись цим, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання Послуг Виконавця.

11.3. У разі надання Замовником завідомо неправдивих даних під час реєстрації або заповнення анкети реєстрації, Виконавець відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Замовників не розглядаються.

11.4. У разі порушень в роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Замовника, Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.

11.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Замовнику, в тому числі, але не обмежуючись цим, в результаті дій або бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Замовниками.

11.6. Сумарна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом та/або претензіями (в тому числі, але не обмежуючись цим, за невиконання умов Офрети) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Замовником за Послугу Виконавця.

11.7. Виконавець не є навчальним закладом і не займається будь-якою освітньою (педагогічною) та/або медичною діяльністю.

11.8. Виконавець не несе відповідальності за отримання результату, який відповідає очікуванням Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманої інформації залежить від багатьох особистісних чинників: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик.

11.9. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника. Зміст Послуги виражає особисту думку і досвід партнерів, інструкторів, які можуть не збігатися з думкою Виконавця або Замовника.

11.10. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, отриманої Замовником під час Послуги та переданої ним, а також за рішення, прийняті Замовниками та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Замовниками при наданні Послуги Виконавця.

11.11. У жодному випадку Виконавець не несе відповідальності перед Замовником та/або перед будь-якою третьою особою за будь-які прямі та/або непрямі збитки, завдані в результаті будь-якого використання інформації з сайту Виконавця або з будь-якого іншого сайту, на який є гіперпосилання з сайту Виконавця, а також будь-які прямі та/або непрямі збитки, що виникли у зв’язку з доступом, використанням або неможливістю використання інформації, отриманої від Виконавця/Сайту Виконавця при наданні будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, в тому числі за упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у інформаційних системах Замовників та інші збитки, що виникають при наданні будь-якої Послуги.

11.12. Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даною Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання зумовлене:
– дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);
– діями/бездіяльністю, що є прямим або опосередкованим результатом дії/бездіяльності будь-яких третіх сторін;
– з будь-яких причин як технічного, так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному виконанню/завершенню цієї Оферти.
У разі настання для Виконавця форс-мажорних обставин, він не пізніше 14 (чотирнадцяти ) календарних днів з дати їх настання публікує про це оголошення на Сайті.

11.13. Всі спори, що випливають з цієї Оферті або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Замовником.

11.14. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом відповідно до чинного процесуального законодавства України.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація (у тому числі листування) між Виконавцем та Замоіником, у тому числі, але не обмежуючись цим, інформація про Виконавця, Замовника, третіх осіб, технології, техніки і методики, що застосовуються під час надання Послуг.

12.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Замовникам повідомляється:

12.2.1. Власником і розпорядником персональних даних Замовників є Виконавець.

12.2.2. Персональні дані Замовників зберігаються і обробляються з метою надання послуг, проведення маркетингових досліджень, рекламних компаній, виконання податкових зобов’язань Сторін Оферти і зобов’язань у сфері бухгалтерського обліку.

12.2.3. З метою обробки персональних даних, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, рід занять, професія, анкетні дані.

12.2.4. З персональними даними будуть відбуватися такі дії: збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних

12.2.5. Персональні дані Замовників без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення можуть бути передані третім особам для реалізації мети, зазначеної в п. 12.2.2 цієї Оферти. Крім того, передача третім особам персональних даних Замовників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і тільки (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

12.2.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом всієї діяльності Виконавця, після чого вони будуть знищені Виконавцем у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних. Персональні дані Замовників зберігатимуться протягом терміну, передбаченого законодавством України для виконання мети, зазначеної в п. 12.2.2 цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних.

12.2.7. Замовникі можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, письмово направивши Виконавцю запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.

12.2.8. Учасники мають усі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

12.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Замовник дає згоду Виконавцю на обробку, зберігання і використання його персональних даних в обсязі і на умовах, зазначених в п. 12.2.3 цієї Оферти.

12.3. Замовники мають право на отримання Послуги тільки в разі, якщо ними були дотримані всі вимоги цієї Оферти

12.4. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та/або питань, не врегульованих нею, Замовник надає Виконавцю право приймати остаточне рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.5. Замовник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти тільки після виконання всіх обов’язкових умов допуску Замовника до отримання Послуги.

12.6. Проїзд до місця отримання Послуги та в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Замовника оплачуються самим Замовником, за винятком випадків, прямо передбачених комерційною пропозицією Виконавця, опублікованою на Сайті Виконавця.

12.7. Ця Оферта є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Виконавцем Послуг, зазначених на Сайті та/або в прайс-листі місць надання Послуг.

12.8. Оферта схвалена Виконавцем і діє протягом часу надання Послуг.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань щодо оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, затримки, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіл, пріоритети, офіційні вимоги, пандемії), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

13.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, має негайно поінформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

13.3. Час, необхідний Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжений на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

13.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншій стороні.

14. РЕКВІЗИТИ

 
ФОП Оганова Л.Ю. 
Код ЄДРПОУ: 20720000000051815 
Адреса місцезнаходження: 03179, м. Київ, вул. Ф. Пушиної, буд. 44/50, кв. 40 
р/р UA513052990000026008026806904
в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Офіційний сайт: solard.center